บานพับแบบต่างๆ
 
 


  ขนาด : 115 มิลลิเมตรสีบรอนซ์เงิน

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

40 มม. 

 115 มม.

1.8 มม. 

24 

 (1.58”)

(4.53”)  

(0.07”) 

โหล 

  
    ราคา
             
                        
  
                
    
                    
                ขนาด : 115 มิลลิเมตรสีลายฆ้อนทองแดง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 40 มม.

115 มม. 

1.8 มม. 

24 

(1.58”)  

(4.53”)  

(0.07”) 

โหล 

  
    ราคา
             
                        

  
      


 
      counter