บานพับแบบต่างๆ
 
 

  ขนาด : 2”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 38.3 มม.

50.8 มม. 

1.2 มม. 

 1200

(1.5”)  

(2”)  

(0.047”) 

ตัว 

  
    ราคา
             
                        


      
 
  ขนาด : 2.5”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

  43.2 มม.

 63.0 มม. 

1.2 มม. 

1200 

(1.7”)  

(2.5”)  

(0.047”) 

ตัว 

  
    ราคา
             
                        

  
              
 
  ขนาด : 3”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 50.8 มม.

 76.0 มม.

1.5 มม. 

600 

(2”)  

(3”)  

(0.059”) 

 ตั ว

  
    ราคา
             
                        
  
              
           
        
           
                ขนาด : 3.5”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 57.0 มม.

89.0 มม. 

 1.5 มม. 

360 

 (2.24”)

(3.5”)  

 (0.059”)

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
           
     
                    
               


  ขนาด : 4”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

70.0 มม. 

101.0 มม. 

1.8 มม. 

240 

 (2.76”)

(4”)  

(0.071”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        

  
       
     
         
  ขนาด : 4”×3” 4 แหวนลูกปืน

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

  76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

 144 

 (3”)

(4”)  

(0.079”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
              
         
       
            
             


  ขนาด : 4”×3” 4 แหวนทองเหลืองชุบนิเกิล

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144 

(3”)  

(4”) 

(0.079”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
           
          
     
                       ขนาด : 4”×3” 4 แหวนลูกปืน, แกนใหญ่

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

76.0 มม. 

101.0 มม. 

3.0 มม. 

126 

 (3”)

(4”) 

(0.118”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
         
        
       
                    
               
 
      counter