บานพับแบบต่างๆ
 
 

  ขนาด : 4”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 72 มม.

101 มม. 

1.6 มม. 

15 โหลคู่

(2.8”)

(4”)

(0.06”)

(360 ตัว) 

  
    ราคา
             
                        

 
      
 
  ขนาด : 4”×3” แหวนไนล่อน

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

  76 มม.

101 มม. 

1.8 มม. 

6 โหลคู่ 

(3”)  

(4”) 

(0.07”) 

(144 ตัว) 

  
    ราคา
             
                        
  
              
      
 
 
      counter