บานพับแบบต่างๆ
 
 


  ขนาด : 4”×3” 2 แหวนลูกปืน

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

76.0 มม. 

101.0 มม. 

2.0 มม.

144

(3”)

(4”)

(0.079”)

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
          
             
                 

     
      
   ขนาด : 4”×3” 2 แหวนทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

 144

(3”) 

(4”) 

(0.079”)

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
              
                    
               

     
      
   ขนาด : 4”×3” 4 แหวนลูกปืน

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

 101.0 มม.

2.0 มม. 

144 

(3”)

(4”) 

(0.079”)

  ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
           
               
               

     
      
   ขนาด : 4”×3” 4 แหวนทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144 

(3”)

(4”) 

(0.079”)

 ตั ว

  
    ราคา
             
                        
  
           
                            

     
      
   ขนาด : 4”×3” 4 แหวนชุบรมดำทองแดง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

 144

(3”)

(4”) 

(0.079”)

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
            
             
               

     
      
 
  ขนาด : 4”×3” 4 แหวนลูกปืน,แกนใหญ่หัวเรียบ

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

3.0 มม. 

 144

(3”)

(4”) 

(0.118”)

ตั ว  

  
    ราคา
             
                        
  
                
           
          

     
      
   ขนาด : 4”×3” 2 แหวนลูกปืน หัวจุกทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144 

(3”)

(4”)  

(0.079”)

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
                        
            
   

     
      
 
  ขนาด : 4”×3” 2 แหวนทองเหลืองหัวจุกทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

 101.0 มม.

2.0 มม. 

144 

(3”)

(4”) 

(0.079”)

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
                      
            
     

     
      
 
  ขนาด : 4”×3” 4 แหวนลูกปืน หัวจุกทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

  76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144 

(3”)

(4”) 

(0.079”)

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
                       
              
   

     
      
 
  ขนาด : 4”×3” 4 แหวนทองเหลืองหัวจุกทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144 

(3”)

(4”) 

(0.079”)

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
                   
              
        

     
      
   ขนาด : 4”×3” 2 แหวนทองเหลือง (บาง) 2 แหวนลูกปืน หัวจุกซิงค์

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.5 มม. 

144 

(3”)

(4”) 

(0.079”)

  ตั ว

  
    ราคา
             
                        
  
                           
             


     
      
 

 
      counter