บานพับแบบต่างๆ
 
 

  ขนาด : 1”


กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

20.0 มม.

25.4 มม.

0.8 มม. 

300

(0.78”)

(1”)

(0.032”)

โหลคู่

  
    ราคา
             
                        

  
      


  ขนาด : 1.5”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

24.5 มม.

38.1 มม.

0.8 มม. 

200

(0.97”)

(1.5”)

(0.032”)

โหลคู่

  
    ราคา
             
                        
  
 


  ขนาด : 2”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

29.0 มม.

50.8 มม.

0.9 มม. 

150

(1.14”)

(2”)

(0.035”)

โหลคู่

  
    ราคา
             
                        

  
      


  ขนาด : 2.5”

 


กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

33.0 มม.

63.5 มม.

0.9 มม. 

100

(1.30”)

(2.5”)

(0.035”)

โหลคู่

  
    ราคา
             
                        
  
       ขนาด : 3”

 

 
      

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

40.0 มม.

76.0 มม.

 1.0 มม. 

50

(1.57”)

(3”)

(0.039”)

โหลคู่

  
    ราคา
             
                        

 
      


   ขนาด : 3.5”

 

 
            
             
            

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

47.0 มม.

89.0 มม.

 1.0 มม. 

40

(1.85”)

(3.5”)

(0.039”)

โหลคู่

  
    ราคา
             
                        

  
     


   ขนาด : 4”

 

   
            
             
            

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

54.5 มม.

101.0 มม.

  1.2 มม.

30

(2.15”)

 (4”) 

(0.047”)

โหลคู่

              
    ราคา
             
                           

          

                 


  ขนาด : 5”

 

             
            
             
            

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

63.0 มม.

127.0 มม.

1.4 มม. 

10

(2.48”) 

(5”)   

(0.055”)

โหลคู่

              
    ราคา
             
                           

     
                                                                   


  ขนาด : 6”

 

    
            
             
            

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

77.6 มม.

152.4 มม.

1.4 มม. 

9

(3.06”) 

(6”)

(0.06”) 

โหลคู่

              
    ราคา
             
                           

      

                                                 

 
      counter