บานพับแบบต่างๆ
 
 

  ขนาด : 1”


กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

20.0 มม.

25.4 มม.

0.9 มม. 

200

(0.78”)

(1”)

(0.035”)

โหลคู่ 

  
    ราคา
             
                        
  
       
     


  ขนาด : 2”


กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

33.0 มม.

63.5 มม.

0.9 มม. 

80

(1.30”)

(2.5”)

(0.035”)

โหลคู่

  
    ราคา
             
                        
  
         
        
  

          
     

  ขนาด : 1.5”


กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

24.5 มม.

38.1 มม.

0.9 มม. 

144

(0.97”)

(1.5”)

(0.035”)

โหลคู่ 

  
    ราคา
             
                        
  
         
      

     
  ขนาด : 2.5”


กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

33.0 มม.

63.5 มม.

 0.9 มม. 

80

(1.30”)

(2.5”)

(0.035”)

โหลคู่

  
    ราคา
             
                        
  
         
        
   
       
          
     


 
      counter