บานพับแบบต่างๆ
 
 


  ขนาด : 2”

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

37.5 มม.

50.8 มม.

 1.2 มม. 

(1.5”)

(2”)

(0.047”)

 

  
    ราคา
             
                        
  
       
      
 


  ขนาด : 2.5”

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

40.5 มม.

64.0 มม.

1.2 มม.
 

(1.6”)

(2.5”)

(0.047”)

 

  
    ราคา
             
                        
  
       
         


  ขนาด : 3”

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

50.8 มม.

76.0 มม.


1.4 มม. 

25

(2”)

(3”)

(0.055”)

โหลคู่ 

  
    ราคา
             
                        
  
         
      

         


  ขนาด : 3.5”


กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

57.0 มม.

89.0 มม.

1.5 มม. 

20

(2.24”)

(3.5”)

(0.063”)

โหลคู่ 

  
    ราคา
             
                        
  
     
          
      

         


  ขนาด : 4”กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

70.0 มม.

101.0 มม.

1.8 มม. 

15

(2.76”)

(4”)

(0.071”)

โหลคู่ 

  
    ราคา
             
                        
  
     
            
      

      

         


ขนาด : 4”×3” 2 แหวนไนล่อน

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

6
 

(3”) 

(4”) 

(0.079”) 

โหลคู่ 

  
    ราคา
             
                        
  
     
          
        
              

         


ขนาด : 4”×4” 2 แหวนไนล่อน

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 101.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

(4”) 

(4”) 

(0.079”) 

โหลคู่ 

  
    ราคา
             
                        
  
     
            
                
      

         


ขนาด : 5”×4” 2 แหวนไนล่อน

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 101.0 มม.

127.0 มม. 

2.5 มม. 

3

(4”) 

(5”) 

(0.098”) 

โหลคู่ 

  
    ราคา
             
                        
  
     
               
                           

         


  ขนาด : 4”×3” 2 แหวนทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144 

 (3”)

(4”) 

(0.079”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
     
        
              
    
      

         


  ขนาด : 4”×4” 2 แหวนทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 101.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

120 

(4”) 

(4”) 

(0.079”) 

 ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
     
            
          
      

         


  ขนาด : 4”×3” 4 แหวนลูกปืน

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

76.0 มม. 

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144 

(3”) 

(4”) 

(0.079”) 

ตั ว
 

  
    ราคา
             
                        
  
       
         

          
      

         
 
      counter