บานพับแบบต่างๆ
 
 


  ขนาด : 2”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

37.5 มม. 

50.8 มม. 

1.2 มม. 

(1.5”)  

(2”) 

(0.047”) 

 

  
    ราคา
             
                        
  
         
     
      
 ขนาด : 2.5”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 40.5 มม.

64.0 มม. 

1.2 มม. 

(1.6”) 

(2.5”) 

(0.047”) 

 

  
    ราคา
             
                        
  
         
  
      
 ขนาด : 3”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

50.8 มม. 

76.0 มม. 

1.4 มม. 

25

(2”) 

(3”) 

(0.055”) 

โหลคู่ 

  
    ราคา
             
                        
  
         
                 
 ขนาด : 3.5”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

57.0 มม. 

89.0 มม. 

1.5 มม. 

20

(2.24”) 

(3.5”) 

(0.063”) 

โหลคู่ 

  
    ราคา
             
                        
  
         
      
      
 ขนาด : 4”

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 70.0 มม.

101.0 มม. 

 1.8 มม.

15

(2.76”)  

(4”) 

(0.071”)  

  โหลคู่

  
    ราคา
             
                        
  
       
        
       
 ขนาด : 4”×3” 2 แหวนทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144

(3”) 

 (4”)

(0.079”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
          
              
      
 ขนาด : 4”×3” 2 แหวนลูกปืน

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144

 (3”)

(4”) 

 (0.079”)

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
                        
      
 
ขนาด : 4”×3” 4 แหวนทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

 2.0 มม.

144

 (3”)

(4”) 

(0.079”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
         
                 
      
 ขนาด : 4”×3” 4 แหวนลูกปืน

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144

(3”) 

(4”) 

(0.079”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
         
              
      
 
  ขนาด : 4”×3” 4 แหวนเหล็กชุบทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144

(3”) 

 (4”)

 (0.079”) 

  ตั ว

  
    ราคา
             
                        
  
         
             

      
 ขนาด : 4”×3” 2 แหวนลูกปืน แกนใหญ่

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

76.0 มม. 

101.0 มม. 

2.5 มม. 

144

(3”) 

(4”) 

(0.099”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
         
                 
      
 


ขนาด : 4”×3” 4 แหวนทองเหลือง แกนใหญ่

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

 101.0 มม.

2.5 มม. 

144

 (3”)

(4”) 

(0.099”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
       
        
               
 ขนาด : 4”×3” 2 แหวนทองเหลือง แกนเล็กหัวจุกทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144

 (3”)

(4”) 

(0.079”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
         
            
      
 ขนาด : 4”×3” 4 แหวนทองเหลือง (บาง)แกนเล็ก หัวจุกทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144

(3”) 

(4”) 

(0.079”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
         
           
      
 ขนาด : 4”×3” 4 แหวนทองเหลือง แกนเล็กหัวจุกทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144

 (3”)

(4”) 

(0.079”) 

  ตั ว

  
    ราคา
             
                        
  
         
               
      
 ขนาด : 4”×3” 4 แหวนลูกปืน แกนเล็กหัวจุกทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144

(3”) 

(4”) 

(0.079”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
         
             
      
 ขนาด : 4”×3” 2 แหวนลูกปืน แกนใหญ่ หัวจุกซิงค์

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.5 มม. 

144

(3”) 

(4”) 

(0.099”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
         
             

      
 


ขนาด : 4”×3” 2 แหวนทองเหลือง (บาง)2 แหวนลูกปืน แกนใหญ่ หัวจุกซิงค์

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

  76.0 มม.

101.0 มม. 

2.5 มม. 

144

(3”) 

(4”) 

(0.099”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
                      
      
 
ขนาด : 4”×3” 4 แหวนทองเหลือง แกนใหญ่ หัวจุกทองซิงค์

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

76.0 มม. 

101.0 มม. 

2.5 มม. 

144

(3”) 

(4”) 

(0.099”)  

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
         
             
      
 

 
      counter