บานพับแบบต่างๆ
 
 

  

  ขนาด : 4”×3” 4 แหวนทองเหลือง (บาง)แกนเล็ก หัวจุกทองเหลือง


 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144

(3”) 

(4”) 

(0.079”) 

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
         
           
      
 

 
      counter