บานพับแบบต่างๆ
 
   ขนาด : 2”


กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

33.0 มม.

63.5 มม.

0.9 มม. 

80

(1.30”)

(2.5”)

(0.035”)

โหลคู่

  
    ราคา
             
                        
  
         
        
  

          
     

 
      counter