บานพับแบบต่างๆ
 
    ขนาด : 4”×3” 4 แหวนทองเหลืองหัวจุกทองเหลือง

 

กว้าง 

ยาว

หนา

บรรจุ

 76.0 มม.

101.0 มม. 

2.0 มม. 

144 

(3”)

(4”) 

(0.079”)

ตั ว 

  
    ราคา
             
                        
  
                   
              
        

     
      
 

 
      counter