บานพับแบบต่างๆ
 
 

ขั้นตอนที่ 1


การเปลี่ยนบานพับประตูตู้ใช้ไขควงปากสี่แฉกถอด สกรูที่ขันยึดบานพับข้างตุ้ออกจากบานพับเดิม โดยเริ่มถอดออกจากตัวตู้ก่อนให้ถอดที่บานพับตัวล่างก่อน 

ขั้นตอนที่ 2


ใช้เหล็กฉากแบบปรับระยะได้วัดระยะที่จะติดตั้ง บานพับใหม่ โดยระยะห่างระหว่างบานพับกับขอบบานตู้ของทุกบานควรเท่ากันหมด หากรูสกรูของบานพับใหม่ไม่ตรงกับรูเดิม ให้อุดปิดรูเดิมทั้งด้านตัวตู้และที่บานตู้ด้วยวัสดุอุดรูไม้ ที่มีสีใกล้เคียงกับตู้และบานมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3


ใช้ไขควงขันสกรูยึดบานพับใหม่เข้ากับตัวบานตู้ ด้วยสกรูขนาด 1 นิ้ว ตามตำแหน่งที่ขีดกำหนด

ขั้นตอนที่ 4


กำหนดตำแหน่งที่จะยึดบานพับเข้ากับตัวตู้ ทำเครื่องหมายไว้ แล้วจึงยึดด้วยสกรู โดยเริ่มยึดที่บานพับอันบนก่อน

ขั้นตอนที่ 5


การเปลี่ยนมือจับประตูตู้ ใช้ไขควงคลายเกลียวสกรูที่มือจับออก ถ้ามือจับอันใหม่มีตำแหน่งรูสกรูไม่ตรงกับที่เดิม ให้อุดปิดรูเดิมก่อน ทั้ง 2 ด้านขงบานตู้

ขั้นตอนที่ 6


ใช้เหล็กฉากกำหนดจุดที่จะเจาะรูสกรู แล้วจึงใช้สว่านเจาะรูสกรูจากด้านหน้าให้ทะลุประตูตู้ ระวังอย่าออกแรงมากเกินไป จะทำให้ด้านหลังประตูเกิดฉีกขาดได้ ใส่สกรูเข้ากับมือจับให้แน่น ทั้งนี้ ถ้ามือจับเป็นพวกพลาสติก ควรระวังอย่าขันสกรูแน่นเกินไป

แหล่งข้อมูล : เว็บไซต์ homedd

 
      counter